Termes i condicions

OBJECTE

L’usuari que compri entrades a través del lloc web del festival, accepta i s’obliga a complir les normes de funcionament. Així com a seguir les indicacions de l’organització.

L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el lloc web del LoTiquet de La Companyia de Comediants La Baldufa amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a l’establert en les presents condicions de compra.

L’acceptació dels presents Termes i Condicions de la Compra es produirà al prémer el botó: “He llegit i accepto els termes i condicions de la compra”.

La compra d’entrades queda supeditada a que quedin places disponibles al festival.

Cal que l’usuari s’asseguri que realitza la compra correctament per als dies que està interessat.

L’entrada serà vàlida per accedir als espais en els dies indicats en el moment de la compra. Per poder accedir, l’organització recomana anar-hi una estona abans de l’inici de l’espectacle. 

La Companyia de Comediants La Baldufa es reserva el dret de modificar el contingut de les presents condicions de compra en qualsevol moment, essent responsabilitat de l’usuari la correcta lectura d’aquestes en cada accés i/o utilització.

USUARI DE LA COMPRA D’ENTRADES

L’usuari declara ésser major d’edat i de disposar de la capacitat legal necessària per vincular-se a les presents condicions de compra.

Respecte aquests Termes i Condicions de la Compra, l’usuari declara conèixer-les, entendre-les i acceptar-les en tota la totalitat.

L’usuari accepta que les entrades adquirides a través d’aquest lloc web seran d’ús o consum propi, quedant sota la seva responsabilitat l’accés, utilització, ús o consum de les entrades per part de tercers.

L’usuari accepta de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i utilització dels serveis que aquí s’ofereixen tenen lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. 

PROCEDIMENT DE LA COMPRA D’ENTRADES

L’usuari declara conèixer i acceptar que només amb la total complementació i seguiment del procediment de compra d’entrades, que acaba amb el quadre de diàleg “confirmació”, es considera completa, formal i efectiva la compra d’entrades.

Cal que l’usuari s’asseguri que realitza la compra correctament per als dies que està interessat.

És indispensable que l’usuari inclogui les dades marcades com a camps obligatoris.

El preu de les entrades ja du l’IVA inclòs.  

Els pagaments s’efectuaran exclusivament mitjançant targeta de crèdit.

La compra es considerarà ferma quan s’efectuï el pagament de tot l’import, en cas contrari, quedarà anul·lada automàticament i s’aplicaran les condicions descrites en l’apartat de “Modificacions, anul·lacions o cancel·lacions”.

L’usuari podrà sol·licitar una factura a labaldufa@labaldufa.com. S’enviarà la factura un cop passat el festival.

Confirmació de la compra d’entrades

Un cop el client hagi realitzat el pagament total de la reserva, com s’ha indicat prèviament, rebrà automàticament la confirmació. El client reconeix que és la seva responsabilitat imprimir o descarregar-se l’entrada al telèfon mòbil i comprovar la confirmació, i assegurar-se que tots els detalls que contingui siguin correctes.

MODIFICACIONS, ANUL·LACIONS O CANCEL·LACIONS

No s’admetran modificacions, anul·lacions o cancel·lacions de les compres realitzades a  través d’aquest lloc web, i per tant, no es procedirà a la devolució de cap import.

La Baldufa no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol dels punts d’aquests Termes i Condicions de la Compra quan l’incompliment esmentat sigui ocasionat per circumstàncies de força major. Aquestes circumstàncies inclouen, a títol enunciatiu però no limitatiu: els efectes de nous brots de la pandèmia de la covid19, guerres, revolucions, atemptats terroristes, tancaments de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals o qualsevol altra circumstància que pugui afectar greument ambdues parts, així com qualsevol altra circumstància imprevisible fora del control de La Baldufa.

En cas que un espectacle se suspengui, es retornarà el preu de l’entrada. El retorn serà a través d’una transferència bancària al compte amb el que vau fer la compra.

L’organització es reserva el dret de fer canvis de darrera hora tant en els horaris com en la programació de l’Esbaiola’t.